dijous, 2 de juliol del 2009

QUINA FESTA VOLEM?

La Festa Major és un dels senyals d'identitat d'una ciutat, el moment àlgid de l’expressió i celebració de tot el poble. Barberà del Vallès corre el perill de convertir-se en una ciutat sense identitat, apostant per un producte comercial semblant a l’estàndard d’altres municipis.

Diversos col•lectius del municipi hem començat a reunir-nos per a proposar la construcció d'un model de Festa Major diferent, arrelat en el teixit social de la nostra ciutat, en la personalitat pròpia de Barberà.

Apostem pel protagonisme de la ciutadania en la que ha de ser la seva Festa Major. Volem que sigui el reflex de l’expressió ciutadana i per això cal la seva implicació en la definició i organització de la Festa. Proposem la creació d’una comissió de festes.

Apostem per un model popular de Festa Major. El model comercial (de talonari) resta protagonisme a la ciutadania i a les entitats, a més de limitar els seus actes.
Apostem per una Festa Major al centre de Barberà. Volem recuperar l’ambient de Festa que es vivia als carrers del centre com a espai de trobada i convivència i que s’ha perdut amb la disgregació de les propostes.

Volem iniciar un debat social per definir com volem que siguin les nostres Festes Majors.

Si us interessa la proposta, la propera reunió serà el dimecres 15 de juliol a les 20:00 a la AV Eixample-Can Llobet, al número 69 del carrer Enric Granados. També podeu contactar amb nosaltres a través del nostre bloc, a més d’adherir-vos a aquesta iniciativa a l’adreça: http://lafestaquevolem.blogspot.com.

Bona Festa Major!


--------------------------------------------------------------------------

QUINA FESTA VOLEM?

La Festa Major es una de las señas de identidad de una ciudad, el momento álgido de la expresión y celebración de todo el pueblo. Barberà del Vallès corre el peligro de convertirse en una ciudad sin identidad, apostando por un producto comercial similar al estándar de otros municipios.

Diversos colectivos del municipio hemos empezado a reunirnos para proponer la construcción de un modelo de Fiesta Mayor diferente, arraigado en el tejido social de nuestra ciudad, en la personalidad propia de Barberà.

Apostamos por el protagonismo de la ciudadanía en la que tiene que ser su Fiesta. Queremos que sea el reflejo de la expresión ciudadana y por eso hace falta su implicación en la definición y organización de la Fiesta. Proponemos la creación de una comisión de fiestas.

Apostamos por un modelo popular de Fiesta Mayor. El modelo comercial (de talonario) resta protagonismo a la ciudadanía y a las entidades, además de limitar sus actos.

Apostamos por una Fiesta Mayor en el centro de Barberà. Queremos recuperar el ambiente de Fiesta que se vivía en las calles del centro como espacio de encuentro y de convivencia, que se ha perdido con la disgregación de las propuestas.

Queremos iniciar un debate social para definir como queremos que sean nuestras Fiestas Mayores.

Si os interesa la propuesta, la próxima reunión será el miércoles 15 de julio a las 20:00 en la AV Eixample- Can Llobet, en el numero 69 de la calle Enric Granados. También podéis contactar con nosotros a través de nuestro bloc, además de adheriros a esta iniciativa en la dirección: http://lafestaquevolem.blogspot.com.

Buena Fiesta Mayor!

-----------------------------------------------------------------

US CONVIDEM A FER SERVIR L'ESPAI DELS COMENTARIS PER COMPARTIR LES VOSTRES IDEES I IMPRESSIONS SOBRE LA NOSTRA FESTA MAJOR